Dislipidemija sergant cukriniu diabetu

Pagrindiniai aspektai

 • Tipinei dislipidemijai sergant 2 tipo cukriniu diabetu ir esant metaboliniam sindromui būdinga maža DTL cholesterolio koncentracija ir padidėjusi trigliceridų koncentracija. Bendrojo ir MTL cholesterolio koncentracijos nepadidėjusios, bet daugiau aterogeniškų mažo tankio lipoproteinų.
 • Dideliuose tyrimuose įrodyta, kad statinai mažina kardiovaskulinių įvykių riziką sergant cukriniu diabetu ir kardiovaskuline liga („antrinė prevencija“) ir esant padidėjusiai kardiovaskulinei rizikai („pirminė prevencija“).
 • Didesnės statinų dozės dar labiau sumažino kardiovaskulinių įvykių riziką sergant kardiovaskuline liga ir cukriniu diabetu, palyginti su mažesnėmis dozėmis, bet padaugėjo šalutinio poveikio.
 • Keliuose tyrimuose dalyvavo 1 tipo cukriniu diabetu sergantys pacientai, o klinikinė statinų nauda 1 tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams ir jaunesniems 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams pagrįsta vyresnių 2 tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų duomenų ekstrapoliavimu.
 • Fibratai sumažina trigliceridų ir padidina DTL cholesterolio koncentraciją, bet didelių fibratų, skirtų cukriniu diabetu sergantiems pacientams, tyrimų rezultatai buvo nuviliantys ir daugiausia neigiami. 

1. Dislipidemijos sergant cukriniu diabetu apibūdinimas

Padidėja
• Trigliceridų koncentracija
• Apolipoproteino B koncentracija
• Labai mažo tankio lipoproteinų (LMTL), ypač LMTL1, koncentracija
• Trigliceridų gausių liekanų kiekis
• Mažo tankio lipoproteinų
• Lipemija pavalgius
Sumažėja
• DTL cholesterolio, ypač DTL2, koncentracija
• Apolipoproteino A-1 koncentracija

Cukrinis diabetas ir dislipidemija yra metabolinio sindromo komponentai. Sergančiųjų cukriniu diabetu tipiškai dislipidemijai būdinga maža DTL cholesterolio koncentracija, padidėjusi trigliceridų koncentracija ir padaugėję mažų tankių lipoproteinų, kurie yra labiau aterogeniški nei didesni lipoproteinai  Esama susijusių kitų lipidų subfrakcijų ir apolipoproteinų nukrypimų nuo normos 
Epidemiologiniais duomenimis įrodyta stipri sąsaja tarp bendrojo ir MTL cholesterolio koncentracijos ir kraujagyslių įvykių, atvirkštinis ryšys tarp DTL koncentracijos ir kraujagyslių įvykių, o kai kuriuose epidemiologiniuose tyrimuose padidėjusi trigliceridų koncentracija buvo kraujagyslių įvykių, nepriklausančių nuo mažos DTL koncentracijos, rizikos veiksnys. Iš esamų lipidus reguliuojančių vaistų fibratai pagerina lipidų profilį, mažindami trigliceridų koncentraciją ir didindami DTL cholesterolio koncentraciją, bet nepakanka klinikiniuose tyrimuose gautų įrodymų, kad dėl to sumažėtų kardiovaskulinių įvykių, o dauguma įrodymų susiję su statinais.

2. Statinai

Statinų naudos cukriniu diabetu sergantiems pacientams įrodymai Įrodytos naudos statinai

 • Stabili išeminė širdies liga (simvastatinas, pravastatinas, atorvastatinas)
 • Kraujagyslių ligomis nesergantys pacientai („pirminė prevencija“) (simvastatinas, atorvastatinas)
 • Ūminiai koronariniai sindromai (atorvastatinas)
 • Po aortos vainikinių jungčių suformavimo operacijos (lovastatinas)
 • Po perkutaninės koronarinės intervencijos (fluvastatinas)
 • Po insulto (simvastatinas, atorvastatinas)
 • Lėtinė inkstų liga (LIL) (pravastatinas, atorvastatinas) Neigiami statinų tyrimai
 • Lėtinis inkstų nepakankamumas
 • Pacientai, kuriems atliekama hemodializė
 • Lėtinis širdies nepakankamumas

Statinai konkurenciniu būdu slopina 3-hidroksi-3-metilglutarilo kofermento A (HMG KoA) reduktazę ir taip sumažina cholesterolio sintezę
kepenyse. Esama įrodymų, kad statinais galima sumažinti cukriniu diabetu sergančių žmonių kardiovaskulinę riziką, vaisto skiriant tiek pirminės, tiek antrinės prevencijos tikslu. Šis poveikis buvo būdingas keliems skirtingiems statinams, todėl galima numanyti, kad jis būdingas visai vaistų klasei .
Ne visų tyrimų rezultatai buvo teigiami. Buvo ir tokių, kuriuose nauda cukriniu diabetu sergantiems žmonėms nebuvo statistiškai reikšminga, galbūt dėl nedidelio dalyvių skaičiaus pogrupiuose. Viename vyresnio amžiaus pacientų tyrime įvykių skaičius nereikšmingai padidėjo, cukriniu diabetu sergančius tiriamuosius gydant pravastatinu, palyginti su placebu, nors apskritai tyrime nustatyta reikšminga pravastatino kardiovaskulinė  nauda.

Senesni statinai: simvastatinas ir pravastatinas

Cukrinio diabeto pogrupių analizės duomenimis, bendrojo mirtingumo, kardiovaskulinio mirtingumo ir didžiųjų koronarinių įvykių santykinis rizikos sumažėjimas buvo panašus, o kadangi įvykiai buvo dažnesni sergant cukriniu diabetu, absoliučioji rizika sumažėjo labiau. Skandinavijos simvastatino išgyvenamumo tyrime (angl. „Scandinavian Simvastatin Survival Study“, 4S) buvo tirtas simvastatino poveikis sergant krūtinės angina arba buvus miokardo infarktui ir esant padidėjusiai bendrojo cholesterolio koncentracijai. Daugumai pacientų buvo skirta 20 mg simvastatino, bet maždaug vienam trečdaliui dozė buvo padidinta iki 40 mg. Simvastatinas sumažino pirminės vertinamosios baigties – bendrojo mirtingumo – riziką, taip pat reikšmingai sumažėjo „didžiųjų koronarinių įvykių“ (su koronarine širdies liga susijusios mirties ir nemirtino MI atvejų). Buvo atliktos dvi cukriniu diabetu sergančių pacientų retrospektyvinės pogrupių analizės. Pirmojoje buvo tiriami jau nustatytu cukriniu diabetu sergantys pacientai ir nustatyta, kad reikšmingai sumažėjo didžiųjų koronarinių įvykių. Į antrąją buvo įtraukti asmenys, kuriems diagnozė buvo nustatyta pagal PSO 1999 m. kriterijus, o didžiųjų
koronarinių įvykių sumažėjimas buvo panašus. Buvo paskelbta ir keletas kitų su 4S tyrimo susijusių publikacijų, suteikusių naudingos informacijos apie kardiovaskulinę riziką sergant 2 tipo cukriniu diabetu . Panašūs rezultatai į 4S tyrimo rezultatus buvo gauti pravastatino skyrus antrinės prevencijos tikslu Cholesterolio ir pasikartojančių įvykių tyrime (angl. „Cholesterol and Recurrent Events“, CARE) ir Ilgalaikio pravastatino poveikio esant išeminei ligai tyrime (angl. „Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease“, LIPID). Vakarų Škotijos koronarinių ligų prevencijos tyrimas (angl. „West of Scotland Coronary Prevention Study“, WOSCOPS), kuriame buvo skirta pravastatino, buvo pirmasis tyrimas, kuriame buvo nustatyta sumažėjusi miokardo infarktu nesirgusių asmenų kardiovaskulinių įvykių rizika, bet WOSCOPS tyrime dalyvavo tik 76 cukriniu diabetu sergantys pacientai (1 %), todėl nebuvo galima atlikti jokios cukriniu diabetu sergančių pacientų pogrupio analizės.
Vėliau buvo atlikti statinų tyrimai, kuriuose dalyvavo tiriamieji, kurių cholesterolio koncentracija buvo normali, pacientai, sergantys kitomis
kraujagyslių ligų formomis, ir cukriniu diabetu sergantys pacientai, kuriems nebuvo nustatyta jokios kraujagyslių ligos.

Širdies apsaugos tyrimo (angl. „Heart Protection Study“, HPS) tikslas buvo ištirti galimą 40 mg simvastatino naudą. Jame dalyvavo 20 536 tiriamieji, neįtraukti į ankstyvuosius koronarinių ligų tyrimus. 5963 tiriamieji sirgo cukriniu diabetu (29 % iš bendro skaičiaus), daugiausia 2 tipo. Tai buvo pirmasis tyrimas, kuriame nustatyta, kad cukriniu diabetu sergantiems asmenims skyrus statinų sumažėjo ne tik koronarinių įvykių, bet ir insulto rizika . 2912 cukriniu diabetu sergančių pacientų (49 % iš cukriniu diabetu sergančių tiriamųjų) prieš tai nesirgo jokiomis okliuzinėmis kraujagyslių ligomis (pirminė prevencija), o simvastatinas reikšmingai sumažino šio pogrupio pirminės vertinamosios baigties – didžiųjų kardiovaskulinių įvykių – riziką nuo 13 % iki 9 %.
Kalbant apie seniau vartojamus statinus, esama daug mokslinių eksperimentinių įrodymų, susijusių su simvastatino ir pravastatino vartojimu pirminės ir antrinės prevencijos tikslu sergant cukriniu diabetu.
Nustatyta, kad lovastatinas ir fluvastatinas yra naudingi cukriniu diabetu sergantiems pacientams po vainikinės arterijos jungties suformavimo ir perkutaninių koronarinių intervencijų (3.2 aprašas). Kartu šie rezultatai leidžia manyti, kad statinų teikiama nauda būdinga visai vaistų klasei.

4S tyrimo rezultatai
Pagrindiniai rezultatai
• Sergant cukriniu diabetu ir koronarine širdies liga, simvastatinas reikšmingai sumažino didžiųjų koronarinės širdies ligos įvykių dažnį
ir nereikšmingai sumažino bendrąjį mirtingumą.
Kiti 4S rezultatai
• Sergant cukriniu diabetu apskaičiuotos išlaidos per išsaugotus gyvenimo metus gerai atitiko ribas ir buvo įvertintos kaip ekonomiškai
efektyvios.
• Simvastatino skyrus pacientams, kurių glikemija nevalgius buvo sutrikusi, sumažėjo didžiųjų koronarinių įvykių, revaskulizacijos,
bendrojo ir koronarinio mirtingumo rizika.
• Simvastatino skyrus pacientams, kurių glikemija nevalgius buvo normali ar sutrikusi arba kurie sirgo cukriniu diabetu, reikšmingai
sumažėjo su kardiovaskuline liga susijusios hospitalizacijos poreikis ir bendras ligoninėje praleistų dienų skaičius, taip pat reikšmingai
sumažėjo cukriniu diabetu sergančių asmenų hospitalizacijos trukmė.
• Simvastatinas buvo naudingas cukriniu diabetu nesergantiems pacientams esant metaboliniam sindromui ar jo nesant. Absoliučioji
nauda buvo didesnė esant metaboliniam sindromui, nes tokiu atveju buvo didesnė absoliučioji rizika.

2. Naujesni statinai – atorvastatinas

 Atorvastatinas yra vienas iš naujesnių stipriau veikiančių statinų, kurio nauda buvo įrodyta dideliuose, placebu kontroliuojamuose vertinamųjų baigčių tyrimuose. Jungtinis atorvastatino skyrimo sergant cukriniu diabetu tyrimas (angl. „Collaborative AtoRvastatin Diabetes Study“, CARDS) buvo pirmasis tyrimas, kuriame buvo vertinta nauda, gauta tik sumažinus cholesterolio koncentraciją. Kohortą sudarė 2838 tiriamieji, sergantys 2 tipo cukriniu diabetu ir anksčiau nesirgę kardiovaskuline liga, kurie atsitiktinės atrankos būdu buvo suskirstyti į grupes, kurių nariai vartojo arba 10 mg atorvastatino, arba placebo. CARDS tyrimas buvo greitai sustabdytas, nes reikšmingai, t. y. 37 %, sumažėjo sudėtinės pirminės vertinamosios baigties – didžiųjų kardiovaskulinių įvykių – rizika. Vertinamoji baigtis apėmė visus ūminės koronarinės širdies ligos įvykius, įskaitant atgaivinimą sustojus širdžiai, vainikinių arterijų revaskulizaciją ir insultą. Didžiausia nauda buvo insulto prevencijai – rizika sumažėjo 48 %. Tokie rezultatai buvo gauti pradinei MTL koncentracijai esant virš ir žemiau vidurkio. Toliau analizuojant duomenis nustatyta, kad atorvastatinas buvo ekonomiškai efektyvus, reikšmingai sumažino didžiųjų
kardiovaskulinių įvykių riziką praėjus tik 18 mėnesių nuo gydymo pradžios, reikšmingai sumažino koronarinės širdies ligos įvykių riziką praėjus tik vieniems metams ir buvo efektyvus 65–75 metų pacientams. Atorvastatino efektyvumas gerai ištirtas ir skiriant jį deriniuose su kitų grupių vaistais. ASCOT – LLA studija (kur 25% dalyvių sirgo 2 tipo cukriniu diabetu) parodė, kad perindoprilio/amlodipino kombinacija su atorvastatinu efektyviai sumažinano KV riziką: MI ir mirties nuo IŠL rizika sumažėjo 53% (p<0.001). Atorvastatino nauda patikimai pasireiškė skiriant jį kartu su perindoprilio/amlodipino deriniu jau nuo 3 gydymo mėnesio.
Atorvastatiną skiriant su beta-blokatoriaus/diuretiko deriniu, statistiškai patikimo skirtumo mažinant KV riziką negauta (MI ir mirties nuo IŠL rizika -14% p=0.3825).

3. Rozuvastatinas

Rozuvastatinas yra naujesnis, stipriau veikiantis statinas, labiau sumažinantis bendrojo ir MTL cholesterolio koncentraciją. Nėra jokių vertinamųjų baigčių tyrimų, kurie patvirtintų rozuvastatino naudą sergant cukriniu diabetu, bet jo vartojimo galimybę reikėtų apsvarstyti, kai sergant cukriniu diabetu ir vartojant kitų statinų gydymo tikslai nepasiekiami. Intervenciniame statinų – rozuvastatino – vartojimo pagrįstumo prevencijos tikslu vertinimo tyrime (angl. „Justification for the Use of statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin“, JUPITER) nustatyta, kad rozuvastatinas sumažino kardiovaskulinių įvykių riziką esant mažai MTL cholesterolio koncentracijai ir dideliam CRB kiekiui, bet cukriniu diabetu sergantys pacientai nebuvo tirti. Iš tiesų, vartojant rozuvastatino, nedaug,
bet reikšmingai padaugėjo naujo cukrinio diabeto atvejų ir tai buvo patvirtinta atlikus visų statinų tyrimų metaanalizę. Galimybę skirti rozuvastatino reikėtų apsvarstyti, kai cukriniu diabetu sergantiems pacientams nepavyksta pasiekti tikslų, vartojant kitų statinų .

4. Ezetimibas 

Nepasiekus gydymo tikslų, galima pridėti ezetimibo. Ezetimibas yra cholesterolio absorbcijos inhibitorius, vadinasi, jo veikimo būdas papildo statinų veikimą. Nustatyta, kad jo skyrus cukriniu diabetu sergantiems pacientams cholesterolio koncentracija labai sumažėjo. Iki šiol atliktų kelių dvigubai koduotų atsitiktinės atrankos vertinamųjų baigčių ezetimibo tyrimų rezultatai buvo neigiami. Tačiau ištyrus lėtine inkstų liga sergančius pacientus, kurių vienas ketvirtadalis sirgo cukriniu diabetu, nustatyta, kad sumažėjo didžiųjų kraujagyslių įvykių rizika. Taip pat įvykdytas tyrimas, kuriame dalyvavo pacientai po ūminio koronarinio sindromo. Vienai grupei po ūmaus koronarinio sindromo skirta simvastatino, o kitai – simvastatino ir ezetimibo ir nustatyta, kad pastarosios grupės MTL cholesterolio koncentracija
sumažėjo gerokai labiau, geresnės buvo ir baigtys.

5. Didesnės statinų dozės

Stebėjimo duomenimis, mažesnė bendrojo arba MTL cholesterolio koncentracija yra susijusi su mažesniu kraujagyslių įvykių dažniu, todėl buvo iškelta hipotezė, kad didesnės statinų dozės, labiau sumažinančios cholesterolio koncentraciją, labiau sumažintų ir kraujagyslių įvykių riziką. Daugelyje kontrolinių grupių buvo vartojamos didelės atorvastatino dozės ir nustatyta, kad kardiovaskulinių įvykių rizika ir toliau mažėjo, įskaitant cukriniu diabetu sergančių pacientų pogrupius. Taip buvo, esant ūminiams koronariniams sindromams, stabiliai koronarinei širdies ligai ir insultams. Pravastatino arba atorvastatino įvertinimo ir infekcijos gydymo bei trombolizės taikymo ištikus miokardo infarktui (angl. „Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy- Thrombolysis in Myocardial Infraction 22“, PROVE-IT TIMI 22) tyrime buvo palyginta 40 mg pravastatino ir 80 mg atorvastatino, kurių buvo skirta esant neseniai pasireiškusiems ūminiams koronariniams sindromams. Tyrimo pradžioje buvo nedaug padidėjusi bendrojo ir MTL cholesterolio koncentracija – 4,7 ir 2,7 mmol/l atitinkamai. Po vidutinio tolesnio 24 mėnesių stebėjimo periodo atorvastatino grupėje MTL cholesterolio koncentracija sumažėjo 32 % (nuo 2,7 iki 1,6 mmol/l), o pravastatino grupėje ji sumažėjo nedaug (nuo 2,7 iki 2,4 mmol/l). 16 % sumažėjo pirminės vertinamosios baigties rizika, o pirminė vertinamoji buvo laikas iki pirmojo didžiojo kardiovaskulinio įvykio, įskaitant bet kokios priežasties mirtį, MI, nestabilią krūtinės anginą, insultą ir revaskulizacijos procedūras. Tyrime dalyvavo 978 cukriniu diabetu sergantys pacientai (23 %). Šiame pogrupyje laikas iki pirmojo didžiojo kardiovaskulinio įvykio rizikos sumažėjo nereikšmingai, tikėtina, dėl santykinai mažo cukriniu diabetu sergančių pacientų skaičiaus. Ūminių koronarinių įvykių rizika sumažėjo reikšmingai – 25 % (3.2 pav.).
Gydymo siekiant naujų tikslų tyrime (angl. „Treatment to New Targets“, TNT) buvo tiriamas 10 ir 80 mg atorvastatino poveikis sergant stabilia koronarine širdies liga. Šiame dideliame atvirajame atsitiktinės atrankos tyrime dalyvavo 10 001 koronarine širdies liga sergantis pacientas, o 15 % iš jų sirgo cukriniu diabetu.
Iki parengiamojo periodo pabaigos abiejų pacientų grupių vidutinis MTL buvo 2,6 mmol/l. Koncentracija ir toliau mažėjo iki vidutiniškai
2,0 mmol/l 80 mg atorvastatino grupėje ir todėl santykinai reikšmingai, t. y. 22 %, sumažėjo pirminės vertinamosios baigties rizika, o vertinamoji baigtis buvo didieji kardiovaskuliniai įvykiai, įskaitant mirtį nuo koronarinės širdies ligos arba insulto, nemirtiną arba su tyrimu susijusį MI,  atgaivinimą sustojus širdžiai arba nemirtiną insultą.
Cukriniu diabetu sergančių tiriamųjų didžiųjų kardiovaskulinių įvykių stebėta santykinė rizika sumažėjo 25 % ir tai buvo stebėta visose amžiaus kvintilėse esant bet kokiai pradinei MTL koncentracijai arba cukrinio diabeto trukmei ir HbA1c esant < ar > 7 % (3.3 pav.). Rizika ypač sumažėjo cukriniu diabetu ir lėtine inkstų liga sergantiems pacientams. Tiriamųjų buvo per mažai, kad būtų galima nustatyti reikšmingą daugelio antrinių vertinamųjų baigčių rizikos sumažėjimą, nors, skyrus didelės dozės atorvastatino, tokių baigčių kaip laikas iki cerebrovaskulinių įvykių ir laikas iki kardiovaskulinių įvykių rizika sumažėjo reikšmingai. PROVE IT ir TNT tyrimuose pagrindinis šalutinis didesnės dozės statinų poveikis buvo padidėję kepenų funkcijos laboratoriniai rodikliai.

6. Sisteminės apžvalgos ir metaanalizės

Yra atlikta keletos statinų tyrimų, kuriuose dalyvavo cukriniu diabetu sergantys asmenys, sisteminių apžvalgų ir metaanalizių. Vienoje metaanalizėje buvo lyginti cukriniu diabetu sergantys ir juo nesergantys tiriamieji ir nustatyta, kad lipidų koncentracija abiejose grupėse sumažėjo panašiai, bet cukriniu diabetu sergančių pacientų gauta nauda pirminės ir antrinės prevencijos aspektais buvo didesnė, nes absoliučioji rizika sumažėjo labiau.
Cholesterolio koncentraciją mažinančio gydymo tyrėjai (angl. „Cholesterol Treatment Trialists“, CTT) bendrai atliko 14 atsitiktinės atrankos statinų tyrimų, kuriuose dalyvavo 18 686 cukriniu diabetu sergantys asmenys, gydyti cholesterolio koncentraciją mažinančiais preparatais, metaanalizę.
Nustatyta, kad, MTL cholesterolio koncentracijai sumažėjus 1 mmol/l, bet kokios priežasties mirtingumo rizika sumažėjo 9 %, o didžiųjų kraujagyslių įvykių rizika sumažėjo 21 %. Ištyrus 1466 1 tipo cukriniu diabetu sergančius asmenis, buvo gauta keletas ribotų tiesioginių naudos įrodymų.

7. Statinų skyrimas cukriniu diabetu sergantiems mažesnės rizikos pacientams

Pirmiau aprašytuose tyrimuose buvo labai nedaug 1 tipo cukriniu diabetu sergančių tiriamųjų ir dauguma jų buvo vidutinio ar vyresnio amžiaus.
Daugumoje gairių statinų siūloma skirti jaunesniems cukriniu diabetu sergantiems pacientams ir pateikiami būdai, kaip nustatyti, kurių jaunesnių cukriniu diabetu sergančių pacientų rizika yra padidėjusi. Rizikai nustatyti naudojamas formalus rizikos apskaičiavimas arba statinų skiriama, kai esama metabolinio sindromo požymių (maža DTL cholesterolio koncentracija, padidėjusi trigliceridų koncentracija, arterinė hipertenzija), šeiminė KVL, retinopatijos arba nefropatijos anamnezė.

8. Tikslinė cholesterolio koncentracija sergant cukriniu diabetu

Skirtingose gairėse pateikiama keletas cukriniu diabetu sergančių žmonių tikslinių cholesterolio koncentracijų. Kai kur pateikiama
„kontrolinė“ 5 mmol/l bendrojo cholesterolio koncentracija, o MTL cholesterolio – 3 mmol/l koncentracija.
Moksliniais įrodymais pagrįsta, kad, norint sumažinti bendrojo cholesterolio koncentraciją iki 4 mmol/l, o MTL cholesterolio koncentraciją
iki 2 mmol/l, reikia vartoti didesnės dozės statinų. Toks požiūris griežtai rekomenduojamas sergant patvirtinta kardiovaskuline liga, ypač po ūminių koronarinių sindromų.

Kiti lipidų koncentraciją mažinantys vaistai

Fibratai

Fibratai veikia per PPAR alfa ir todėl padidėja DTL cholesterolio koncentracija ir sumažėja trigliceridų koncentracija. Teoriškai jie turėtų labiau tikti diabetinei dislipidemijai koreguoti ir kardiovaskulinių įvykių rizikai sumažinti, bet tai pagrindžiantys įrodymai gana riboti. Atlikus keletą fibratų vartojimo sergant cukriniu diabetu klinikinių tyrimų, gauti neigiami rezultatai ir tik gemfibrozilo nauda sergant cukriniu diabetu ir koronarine širdies liga buvo aiškiai įrodyta. Kituose tyrimuose nustatyta nauda skyrus statinų panašioms pacientų grupėms, o gemfibrozilo ir statino derinys kontraindikuotinas, nes sustiprėja šalutinis poveikis raumenims.
Fenofibrato ir įvykių rizikos mažinimo sergant cukriniu diabetu tyrime (angl. „Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes“, FIELD) buvo tirtas fenofibrato poveikis sergant cukriniu diabetu ir paprastai nesergant kraujagyslių liga. Fenofibratas neveikė pagrindinių vertinamųjų baigčių – kardiovaskulinės mirties ir miokardo infarkto. Atlikus retrospektyvinę analizę nustatyta, kad kitų pogrupių vertinamųjų baigčių rizika šiek tiek sumažėjo. Atlikus tolesnę FIELD tyrimo analizę, nustatyta, kad reikšmingai
sumažėjo mikroalbuminurija ir diabetinė retinopatija. Už tai atsakingas mechanizmas nežinomas ir reikia atlikti daugiau mokslinių tyrimų.
ACCORD tyrime buvo lipidų tyrimo grupė, kurios nariams, be simvastatino, buvo skirta fenofibrato arba placebo. Reikšmingai nesumažėjo nė vieno kardiovaskulinio įvykio rizika.
Neseniai atlikus metaanalizę, įskaitant duomenis iš FIELD tyrimo, nustatyta, kad visa fibratų klasė mažina kardiovaskulinių baigčių riziką. Pogrupių koronarinių įvykių analizės duomenimis, sergant cukriniu diabetu nebuvo jokios reikšmingos naudos.

Išvados

Statinai dabar yra įprastas vidutinio ar vyresnio amžiaus cukriniu diabetu sergančių pacientų gydymo būdas. Reikia labai atidžiai apsvarstyti, ar skirti didelių dozių statinų, kai pacientai serga kardiovaskuline liga, ypač po ūminių koronarinių sindromų.
Svarbu nepamiršti Omega-3 riebalų rūgščių naudos papildant jomis įprastinį gydymą vaistais. Įrodytas Dokozaheksaeno (DHR) ir Eikozapentaeno (EPR) poveikis trigliceridų kiekiui mažinti, normalaus kraujospūdžio palaikymui. Omega-3 riebalų rūgščių preparatai yra saugūs deriniuose su statinais ir fibratais.

Širdies ligos ir cukrinis diabetas / Miles Fisher. – Vilnius:
UAB „Vaistų žinios“, 2016 m.