Ekonominė įtaka

Analizuoti ir vertinti ligų statistiką bei toms ligoms gydyti skirtas išlaidas labai sudėtinga, o kartais net neįmanoma atskirti, kurios išlaidos buvo skirtos osteoartritui, o kurios kitoms griaučių–raumenų ligoms. Praktikoje skiriamos tiesioginės sveikatos sistemos išlaidos ir netiesioginės (t.y. dėl prarasto produktyvumo patirti nuostoliai). Šiuo metu dar neįmanoma įvertinti, kokie yra nuostoliai dėl pablogėjusios ligonio gyvenimo kokybės. Manoma, dar reikės kelerių metų šiems rodikliams išsiaiškinti, nes nėra taip lengva įvertinti šios paplitusios ir daug problemų keliančios ligos ekonominę įtaką.

Tiesioginės išlaidos. D. Britanijoje į šeimos gydytojus dėl osteoartrito kasmet kreipiasi 2 milijonai suaugusiųjų, iš viso tai sudaro 3 milijonus konsultacijų per metus. Apsilankymų pas praktikuojančius gydytojus kasmet daugėja, manoma, jog tai susiję ne vien su senstančia populiacija, bet ir su didėjančiu visuomenės supratimu, kad OA reikia gydyti. Apskaičiuota, jog per artimiausius metus dėl OA bus hospitalizuota 115 000 ligonių. 2000 metais D. Britanijoje buvo atlikta daugiau nei 44 000 klubo sąnario ir daugiau nei 35 000 kelio sąnario protezavimo operacijų, kurios iš viso kainavo 405 milijonus svarų sterlingų.   JAV Minesotoje 1995 metais tiesioginės išlaidos sergančiam osteoartritu žmogui gydyti buvo 2000 dolerių. Tuo pačiu periodu JAV bendros metinės kelio sąnario protezavimo išlaidos buvo daugiau nei 2,3 milijardo JAV dolerių. 2000 metais JAV bendros metinės diagnozuoto osteoartrito gydymo išlaidos siekė 26,4 milijardo, arba 0,27 % JAV bendrojo vidaus produkto. Apskaičiuota, kad 2015 metais JAV reikės atlikti apie 600 tūkst. klubo sąnario ir 1,4 milijono kelio sąnario protezavimo operacijų.

Netiesioginės išlaidos. D. Britanijoje artritas yra antra pagal dažnumą darbingų dienų praradimo priežastis. 1999–2000 metais buvo prarasta 36 milijonai darbo dienų vien dėl osteoartrito, o tai sudaro 3,2 milijardo neuždirbtų svarų sterlingų. Tuo pačiu laikotarpiu papildomai dar buvo išleisti 43 milijonai svarų sterlingų viešajam transportui kompensuoti ir 215 milijonų kitoms visuomeninėms paslaugoms, kurių reikėjo dėl osteoartrito.   JAV 2000 metais netiesioginės išlaidos sudarė daugiau nei 33 milijardus JAV dolerių, o bendros išlaidos dėl OA buvo neregėto masto – 60 milijardų JAV dolerių.