Astmos sunkumo klasifikacija

Simptomų įvertinimas bei plaučių funkcijos tyrimas leidžia suklasifikuoti astmą pagal jos sunkumą. Įrodyta, kad šie klinikinių simptomų įvertinimai gerai koreliuoja su kvėpavimo takų uždegimo patologiniais žymenimis, tokiais kaip eozinofilų skaičiumi. Astmos klasifikacija pagal sunkumą yra svarbi, nes gydymas priklauso nuo laipsnio ir yra pakopinis, didėjantis kartu su astmos sunkumu. Pacientai dažnai prastai suvokia savo ligos sunkumą, daugiausia todėl, kad jie pritaiko savo gyvenimo stilių prisitaikydami prie ligos. Dažnai nėra plaučių funkcijos tyrimų duomenų, kurie suteiktų daugiau objektyvios informacijos. 

 Astmos sunkumo klasifikacija. Vieno sunkumą nusakančio simptomo buvimas leidžia pacientą perkelti į tą kategoriją.

Yra svarbu suvokti, kad net ir sergantiems lengva astma gali būti sunkūs, potencialiai mirtini, paūmėjimai. Įrodyta, kad kai kurie rizikos faktoriai yra susiję su padidėjusiu mirštamumu nuo astmos. Jie yra tokie:

  • Anksčiau buvę staigūs, gyvybei pavojingi priepuoliai.
  • Hospitalizacija dėl astmos per pastaruosius metus.
  • Psichosocialinės problemos.
  • Buvusi intubacija dėl astmos.
  • Pastaruoju metu sumažinta sisteminių kortikosteroidų dozė ar visai nutrauktas gydymas sisteminiais kortikosteroidais.
  • Prevencinio gydymo nesilaikymas.
  • Sunkiai pasiekiamas gydymas.

Atvirkščiai, buvo pastebėta, kad surašytas astmos gydymo planas apsaugo nuo mirties dėl astmos.