VU ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ vidaus ligų centras

Santariškių g. 2
8-5- 2365070; 2365110