Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba, Kauno I-oji teismo psichiatrijos ekspertinė komisija

Maironio g. 48-2, LT-44248 Kaunas
(37) 207331