Viešosios gydymo įstaigos

Šiaulių g. 18, Šakyna, LT-81342 Šiaulių r. (41) 377610

Geležinkelio g. 20, Šilėnai, LT-80133 Šiaulių r. (41) 373580

Kudirkos g. 97 8~41 52 43 36 tub.lig@splius.lt