Viešosios gydymo įstaigos

F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, LT-81416 Šiaulių r. (41) 372322

Šviesos g. 4, Geležiai, LT-38453 Panevėžio r. (45) 550319

Auriliškių g. 3, Gustonys, LT-38355 Panevėžio r. (45) 558248

Liepų g. 5, Girionys, LT-53101 Kauno r. (37) 547344

P. Varkalos g. 53, Girininkai, LT-53323 Kauno r.  (37) 566391

Vytauto g. 61, Garliava (8 37) 393399 garliavoslig@takas.lt

Medekšinės g. 17, Romainiai, LT-47306 Kaunas (37) 384699