Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis

Vytauto g. 59, Garliava. Korespondencijai: Pakraščio g. 7, Kaunas
(8 37) 730303
Kaunor@gmps.balt.net