Viešosios gydymo įstaigos

Tryškių g. 11, Raudėnai, LT-81322 Šiaulių r. (41) 376638

Vairuotojų g. 3, Ringuvėnai, LT-81198 Šiaulių r. (41) 583205

Energetikų g. 18, LT-79236 Šiauliai (41) 507317

Ventos g. 20-4, Romučiai, LT-81105 Šiaulių r. (41) 372126