Viešosios gydymo įstaigos

Kauno g. 27, Ežerėlis, LT-53390 Kauno r. (37) 534235

Kauno g. 27, Ežerėlis, LT-53390 Kauno r. (37) 534240

Kauno g. 27, Ežerėlis, LT-53390 Kauno r. (37) 534240