Viešosios gydymo įstaigos

Akacijų al. 33, Kulautuva, LT-53485 Kauno r. (37) 543284

Vytauto g. 59, Garliava. Korespondencijai: Pakraščio g. 7, Kaunas (8 37) 730303 Kaunor@gmps.balt.net

D. Poškos g. 1, LT-44249 Kaunas (37) 226772  

Liepų g. 10, Pagynė, LT-54323 Kauno r. (37) 533218

Savanorių pr. 369 (8 37) 401422

Barsūniškio g. 8, Lapės, LT-54433 Kauno r. (37) 470235

Josvainių g. 2 (8 37) 306002