Viešosios gydymo įstaigos

Mickūnų g. 5, Mickūnų k., Vilniaus r. 8-5 2386267 mickunai218@.lt

LT-09310 Vilnius (698) 04135

Vilniaus g. 16, Maišiagala, Vilniaus r. (8 5) 249 43 70 maisiagala212@is.lt

Pušų g. 1, Marijampolio k., Vilniaus r. (8 5) 254 32 24 marijamolis216@is.lt