Kairiojo skilvelio hipertrofija

Pacientai, kuriems išsivysčiusi kairiojo skilvelio hipertrofija, priklauso labai didelės insulto, miokardo infarkto, širdies nepa- kankamumo ir prieširdžių virpėjimo rizikos grupei. Patikimi tyrimai įrodė, kad vaistai, blokuojantys renino-an- giotenzinoaldosterono sistemą (angiotenziną konvertuojančių fermentų inhibitoriai ar angiotenzino receptorių blokatoriai), veiksmingiausiai mažina skilvelio hipertrofiją. Pvz., LIFE (The losartan intervention for endpoint) tyrimas parodė, kad losartanas sukėlė hipertrofuoto skilvelio regresiją, kuri nulėmė insultų skaičiaus sumažėjimą 25 proc.