Šios knygos autorius, remdamasis daugybės mokslinių tyrimų duomenimis, kalba apie ligų sąsajas su gyvūninės kilmės maisto produktais ir parodo, kad sveikiausia yra dieta, kurios pagrindas - neperdirbtas ir mažai perdirbtas augalinis maistas.


Taip pat knygoje analizuojama blogai funkcionuojanti Vakarų pasaulio sveikatos apsaugos sistema ir nurodomos jos vystymosi gairės.


Daugiau apie knyga>>