Anizometropija

Anizometropija


APIBRĖŽIMAS

Anizometropija (gr. anisos — nevienodas, metreo — matuoti, ops — akis, žvilgsnis) vadinama skirtinga abiejų akių refrakcija. Pavyzdžiui, vienos akies refrakcija yra taisyklinga (emetropija), o kita akis trumpare­gė ar toliaregė; arba gali būti, kad netaisyklingos refrakcijos (ametropijos) pavidalas abiejų akių toks pat, bet kiekvienos akies kitokio laipsnio. Nedidelė anizometropija pasitaiko gana dažnai ir neturi poveikio regėji­mo funkcijoms.


EPIDEMIOLOGIJA

Bendrai refrakcijos ydos yra labai paplitę JAV tarp vyresnių nei 20 m. asmenų: 33% jų yra nedidelio ar vidutinio laipsnio trumparegiai, 6,5% aukšto laipsnio trumparegiai, 3,6% toliaregiai ir 36% asmenų turi astigmatinę refrakcijos ydą. Vertinant lyčių ypatumus pastebėta, kad trumparegystė -1,0D tarp 20-39 m. dalyvių buvo dažnesnė tarp moterų (40%) nei tarp vyrų (33%). Tokia pati tendencija stebėta ir esant labai nedidelei trumparegystei (-0.5D) ir esant aukšto laipsnio trumparegystei.


LIGOS PRIEŽASTYS IR EIGA

Anizometropija klasifikuojama pagal:
                      a) refrakcijos ydą – izoanizometropija (kai abi akys yra arba toliaregės, arba trumparegės) ir antimetropija (kai viena akis toliaregė, kita – trumparegė);
                      b) pagal tai, kiek dioptrijų skiriasi akys (nedidelė, kai skirtumas iki 2,0 D, didelė, kai skirtumas 2,0-6,0 D ir labai didelė, kai skirtumas >6,0 D);
                      c) pagal kilmę (įgimta bei įgyta);
                      d) pagal optinės sistemos elementų būklę (ašinė, kai akių optinės sistemos laužiamoji galia yra vienoda, bet skiriasi akies ilgis, bei refrakcinė, kai akių ašis vieno ilgio, bet skiriasi optinės sistemos laužiamoji geba).

Anksti nenustatyta anizometropija gali tapti ambliopijos, žvairumo priežastimi. Todėl svarbu ją nustatyti ankstyvame vaikų amžiuje bei tinkamai koreguoti.

Visos šios ydos gali būti sferinės refrakcijos arba kombinuotos su astigmatizmu.
Anizometropija gali būti įgimta, arba įgyta.
Įgyta gali būti dėl nevienodo refrakcijos vystymosi, trauminės kataraktos ar ragenos pažeidimo, ar kitų susirgimų kurie gali sukelti rageninį astigmatizmą.

Yra trys grupės žmonių, sergančių anizometropija:

                      1. Anizometropija yra iki 1.5D dydžio.
Tokiems pacientams abi akys yra naudojamos kartu, ir yra geras abiejų akių matymas, fuzija ir stereoskopinis matymas. Pacientai dažnai neturi jokių nusiskundimų.
                      2. Antrą grupę sudaro pacientai, kuriems refrakcijos skirtumas tarp abiejų akių yra nuo 1.5D iki 3.0D (cylindrinis skirtumas tarp akių labiau svarbus, labiau jaučiamas nei sferinis). Tokiu atveju didesnę laiko dalį yra naudojamos abi akys, bet kada atsiranda diskomfortas, nedominuojančios akies matymas yra slopinamas. Fuzija, geras paprastas binokulinis matymas yra stambiems objektams, bet smulkesniems objektams yra tinklainės vaizdo aiškumo ir tinklainės vaizdo dydžio skirtumas gali trukdyti naudoti abi akis ir nedominuojanti akis nustoja funkcionuoti.
                      3. Trečią grupę sudaro pacientai, kuriems refrakcijos skirtumas tarp abiejų akių yra daugiau trijų dioptrijų. Blogesnė akis dažnai būna ambliopinė.


KLINIKA

Jei anizometropija didelė (daugiau kaip 2,0 D), abiejų akių tinklainė­je susidaro skirtingo dydžio vaizdai, kurių negalima sulieti į vieną. Reiški­nys, kai tinklainėje susidaro skirtingo dydžio vaizdai, vadinamas anizeikonija (gr. anisos — nevienodas, eikon — vaizdas).

Pačios akys negali išlyginti savo refrakcijos skirtumo, nes kada yra skirtinga abiejų akių refrakcija, akys negali skirtingai akomoduoti. Todėl esant anizometropijai abi akys negali kartu vienodai gerai matyti.
Dažnai žmogus nieko nejaučia ir tik tikrinantis pas okulistą žmogus pastebi, kad jo akys mato nevienodai.
Kad ir nevienodo ryškumo abiejų akių vaizdai, vis dėlto jie gali būti suliejami į vieną, ir binokulinis matymas gali būti nesutrikęs.
Kartais akys yra vartojamos pakaitomis, jei viena akis emetropinė arba truputį hipermetropinė, o anroji miopinė, tai viena akimi yra žiūrima į tolį, o antrąja – į artį.
Vaikams nekoreguota anizometropija gali sulelti ambliopiją, ypatingai jeigu bent viena akis yra hipermetropinė.
Nekoreguota anizometropija jauname amžiuje gali sukelti ir žvairumą.
Vaikams anizometropiją būtinai reikia koreguoti pilnai ir vaikai pakankamai gerai toleruoja net ir didelės anizometropijos korekciją.
Nors suaugę ir gali būti nepatenkinti, nevienodu abiejų akių matymu, vienok jie gali sunkiai toleruoti, net ir nedidelio laipsnio anizometropijos korekciją.
Dėl anizometropijos gali būti nevienodo laipsnio heteroforija (dvejinimasis) įvairiose žvilgsnio kryptyse.


DIAGNOSTIKA

  • Akipločio nustatymas - kompiuterinė perimetrija. Akiplotis - tai erdvė, kurią žmogus mato nejudindamas akies. Šis tyrimas svarbus ankstyvai daugelio akių ligų (glaukoma, kraujotakos sutrikimas tinklainėje, regos nervo ligos) ir galvos smegenų pažeidimo vietos diagnostikai. Akipločio tyrimas kompiuteriniu perimetru trunka nuo 15 iki 40 min.
  • Apžiūra plyšine lempa - biomikroskopija. Tai labai tobulas ir pagrindinis akies tyrimo metodas. Tiriant akį plyšine lempa, gaunami akies skaidriųjų terpių optiniai pjūviai, vaizdas padidinamas 5-60 kartų. Taip apžiūrimos visos akies struktūros ir nustatomi smulkiausi pakitimai.
  • Refrakcijos nustatymas - tai akies optinės sistemos laužiamosios galios ir akies ašies ilgio santykio nustatymas. Paprastai tariant, šiuo tyrimu nustatoma, ar akis normaliai mato, ar yra refrakcijos yda (trumparegystė, toliaregystė ar astigmatizmas). Akies laužiamoji galia matuojama dioptrijomis. Tyrimas atliekamas kompiuteriniu aparatu nesiliečiant prie akies. Mažiems vaikams refrakcija nustatoma specialiomis skiaskopinėmis liniuotėmis.
  • Regos aštrumo įvertinimas - nustatoma, kiek žmogus mato į tolį. Regos aštrumas matuojamas santykiniais dydžiais. Normalus regos aštrumas yra 1,0. Tai reiškia, kad žmogus mato 100 procentų. Regos aštrumui tirti naudojamos lentelės, kuriose yra keletas eilių ženklų - raidžių, skaičių, žiedų su spragomis, daiktų piešinių ir kt. Tiriama kiekviena akis atskirai. Regos aštrumas kinta priklausomai nuo žmogaus amžiaus. Nuo šio tyrimo prasideda visas akių tyrimas.


GYDYMAS

Nepanaikina ir akiniai. Dėl šios priežasties anizometro­piją akiniais galima koreguoti iki 2,0 D.

Koreguojant didelę anizometropiją akiniais, stiklai renkami pagal ge­riau matančią akį. Didesnio laipsnio anizometropijai koreguoti naudo­jamos kontaktinės linzės. Jos panaikina anizeikoniją ir leidžia kore­guoti bet kokio laipsnio anizometropija.